Campus Sint-Jan - Kleuterschool

Patricica Vanbrabant

Patricica Vanbrabant

Juf Patricia
instapklas
Een goed begin bij Juf Patricia in de klas, dat komt later nog goed van pas.
“De kleuterklas, dat is de eerste stap in de schoolcarrière van een kind. Vandaar m’n focus om een klasje te vormen waarin kinderen zich goed voelen. Zelf voel ik me een beetje als moeder. Iemand die haar kinderen aanmoedigt wanneer ze iets goed doen maar hen tegelijkertijd laat weten wat ze beter of anders kunnen doen. Een pracht van een job die ik met heel veel liefde doe.”

Elke Bonroy

juf Elke
 Kinderverzorgster
Een goede knuffel is goud waard!.
“Ik vind het heerlijk om jonge kinderen te mogen begeleiden in hun groeiproces. Ze worden zo snel groot en leren zoveel op korte tijd. Dat ik hen hierbij kan helpen, geeft me veel voldoening. Onlangs merkte ik het nog, toen ik na een paar dagen afwezigheid terugkwam en ze duidelijk lieten blijken dat ze blij waren met m’n terugkomst. Het was een moment van blij weerzien dat hen en mij veel vreugde bracht.”
Lutgarde Steurs

Lutgarde Steurs

Juf Lutgarde
1ste kleuterklas
Geef kinderen een compliment en ze krijgen vleugels.
“Het is mooi om te zien hoe kleuters zich aangemoedigd voelen wanneer je hen een compliment geeft. Je ziet ze letterlijk groeien. Ik probeer hen op zoveel mogelijk manieren te stimuleren om initiatieven te nemen. Hierbij hou ik steeds rekening met de eigenheid van het kind. Zodat het kind zich goed voelt bij de stappen die het zet.”

Angélique De Wijngaert

Juf Angélique
1ste kleuterklas
M’n kinderen ’s ochtends terugzien; dat maakt me blij
“Ik hou ervan om met kleuters aan de slag te gaan en hen allerlei zaken bij te brengen. Vooral hun pure en eerlijke reacties vind ik hartverwarmend. Als ik ’s ochtends naar school kom en m’n kinderen op de speelplaats zie, ben ik telkens blij. Ik laat hen dat ook zien. Ik wil dat ze weten dat ik er heel graag voor hen ben.”

Nadine Brockmans

Juf Nadine
2de kleuterklas
Proberen kan je leren.
“Elk kind is anders. Al op jonge leeftijd merk je hoe elk kind op z’n eigen tempo en met z’n eigen talenten groeit. Wij zijn er in de eerste plaats om het kind in z’n groeiproces te begeleiden. Hen van peuter tot kleuter zien evolueren, is dan ook van het mooiste dat er is.”
Katrien

Katrien Stinckens

Juf Katrien
2de kleuterklas
Onze kleuters benader ik niet als kleuters maar als metgezellen.
“Ik benader elk kind als een individu en probeer zoveel mogelijk met z’n eigenheid rekening te houden zodat iedereen in de klas aan z’n trekken komt. Respect voor elkaar, is een waarde die ik onze kleuters al op jonge leeftijd wil meegeven. Ik benader hen dan ook niet als kleuters maar veel meer als metgezellen die samen op ontdekking gaan. Als ik dan merk dat ik hen kan helpen om die wondere wereld rondom hen beter te begrijpen, dan voel ik me echt in m’n nopjes.”
Mietse Engelen

Mietse Engelen

Juf Mietse
3de kleuterklas ter vervanging van juf Marleen
We leren door samen dingen te beleven.
“Heerlijk vind ik het om kinderen te zien groeien. Kinderen kunnen trouwens veel meer dan je op het eerste zicht zou denken. Ze verrassen me elke keer weer opnieuw hoe graag ze dingen willen bijleren. In onze klas besteden we heel wat tijd aan het waarnemen van de wereld rondom ons. Leren we bijvoorbeeld over vliegtuigen,dan trekken we naar het vliegveld. Op die manier wordt ‘samen leren’ ook ‘samen beleven’.”
Marleen Reynders

Marleen Reynders

Juf Marleen
3de kleuterklas
Dat onze kleuters gelukkige mensen worden, is dat niet de essentie?
“Er is heel wat dat ik onze kleuters wil meegeven. Ik denk dan aan spelenderwijs allerlei nieuwe dingen leren en probleemoplossend denken en in je eigen kunnen geloven. Ik hecht ook veel belang aan structuur en waarden. Want zijn het niet de waarden zoals vriendschap, liefde, eerlijkheid en vertrouwen die ons leven pas écht zin geven?”
Sandra Vuerstaek

Sandra Vuerstaek

Juf Sandra
3de kleuterklas
Elk kind is anders en dat maakt het nu net zo boeiend.
“Wat kinderen zelf aanbrengen, is even belangrijk als datgene wat ik als juf aanbreng. Ik probeer zoveel mogelijk op hun interesses in te spelen. Over onderwerpen die hen bezighouden, brainstormen we in de klas. Samen gaan we dan op ontdekking, zowel op het internet als in de echte wereld. Zo leren we elke dag van en met elkaar.”
Lies Depaz

Lies Depaz

Juf Lies
 bewegingsopvoeding
Laten we samen eens gewoon lekker gek doen.
“Ik vind het zalig om te zien hoe kinderen door op een speelse manier te bewegen veel plezier kunnen beleven. Door te bewegen en spelletjes met elkaar te spelen, ontspannen ze zich. M’n lessen zijn dan ook een moment waar zij maar ook ik naar uitkijken.”

Kelly Lemmens

juf Kelly
1ste kleuterklas
"van proberen kan je leren"
Leen Schepers

Leen Schepers

juf Leen
Vlinderjuf & beleidsondersteuning
Als je in de ogen van een kleuter wil kijken, moet je door je knieën gaan.
“Geen buitengewone dingen doen maar het gewone op een buitengewone manier doen; dat is wat we elke dag als kleuterleidster in onze job zo goed mogelijk proberen te doen. Essentieel is dat we ons verplaatsen in de leefwereld van onze kleuters en samen met hen op stap gaan. Als zorgcoördinator besteed ik veel aandacht aan het welbevinden van onze kinderen. M’n streefdoel? Erop toezien dat onze kleuterklassen plekken zijn waar kinderen zich thuis voelen komen zoals schaapjes bij hun herder.”
Ignace Rottiers

Ignace Rottiers

meester Ignace
 Zorgcoördinator
Luisteren opent je blik.
“Als zorgcoördinator begeleid ik leerkrachten in hun zoektocht naar een geschikte oplossing voor kleuters met wie het wat moeilijker loopt. Hierbij vind ik luisteren essentieel. Vaak opent het je blik waardoor je tot nieuwe inzichten en oplossingen komt. Dat ik deel mag uitmaken van een team dat zich met hart en ziel voor onze kleuters inzet, maakt dat ik m’n job met veel arbeidsvreugde doe. Maar ook het feit dat ik deel mag uitmaken van de wonderlijke wereld van onze kleuters, ervaar ik als een voorrecht.”
Elien Carremans

Elien Carremans

Juf Elien
derde kleuterklas
Door samen te werken geraken we verder.
“Ik vind het belangrijk dat de kinderen leren samenwerken. Zo ontwikkelen ze al op jonge leeftijd een groepsgevoel. In team samenwerken is trouwens typisch voor onze school. We zijn een kleine school waar zowel de leerkrachten als de ouders zich erg betrokken voelen. Die betrokkenheid - samen met de rustige omgeving - is ongetwijfeld een grote troef.”