Met oog voor elk kind

Goed onderwijs start met goede zorg. Dat is onze oprechte overtuiging en tegelijkertijd de leidraad van onze leerkrachten die het welbevinden van onze leerlingen ter harte nemen. Dit doen ze door oog te hebben voor de specifieke noden van elk kind. Hierbij worden ze ondersteund door een zorgteam. Samen zetten ze in op aangepaste zorg zodat ze het beste uit elk kind naar boven kunnen halen.

Hoe doen ze dit? Door in de groeikansen van elk kind te geloven en naar elk klein stapje als een grote verwezenlijking te kijken. Helga Vansimpsen, onze zorgcoördinator, beschrijft het als volgt:

Helga Vansimpsen

“Ons leerkachtenteam besteedt veel aandacht aan het goed voelen van onze leerlingen. Stellen ze vast dat de leerling zich niet echt ‘happy’ voelt, dan gaan ze samen met de leerling kijken waaraan dit ligt en hoe dit verholpen kan worden.
Hierbij kennen we geen taboes. Wel zijn we doordrongen van de gedachte dat elke dag de belofte van een nieuwe start, een nieuwe kans inhoudt. Ook al loopt het groeiproces van een kind niet altijd over een leien dakje, wij blijven geloven in de groeikansen van al onze leerlingen. Dat geloof leidt niet alleen tot een positieve benadering. Het stimuleert onze kinderen ook om hun grenzen te verleggen en nieuwe kansen te benutten. ‘In jezelf geloven’ is niet voor niets een houding die we bij onze leerlingen onophoudelijk stimuleren. Het is de sleutel voor hun toekomst.”