Onze troeven

  • een school waar we samen sterk staan
  • een plek waar je spelenderwijs van elkaar leert
  • aandacht voor de eigenheid van elk kind
  • onze doelstelling om elk kind een trapje hoger te brengen

Onze leerlingen vertellen je via hun tekeningen hoe zij onze troeven ervaren.