Inschrijven

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023

Aandachtspunten

 • Elk kind heeft het recht om ingeschreven te worden in een school naar keuze
 • Inschrijvingsregels gelden voor nieuwe inschrijvingen, niet voor de kinderen die al ingeschreven zijn
 • Elke school moet vooraf te kennen geven hoeveel kinderen er kunnen ingeschreven worden
 • De start van inschrijving is in overleg afgesproken
 • Er geldt voorrang voor:
  • broers en/of zussen (of kinderen die tot eenzelfde leefeenheid behoren) van kinderen die reeds in de school
  • kinderen van personeel verbonden aan de school
  • indicator- en niet-indicatorleerlingen (criteria: wel/niet recht op schooltoelage, moeder heeft wel/niet diploma secundair onderwijs)
  • aan de hand van deze regel creëren we scholen met een sociale mix en meer gelijke verdeling over de scholen heen
 • Alle kindjes die geboren werden in 2020 kunnen ingeschreven worden, ook al kunnen ze niet meer instappen tijdens het schooljaar 2022-2023.
 • Bij de inschrijving dient u een officieel document voor te leggen, dat de identiteit van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont.
  Dit kan o.a. aan de hand van de kids-ID van uw kind, een reispas, het trouwboekje, een uittreksel uit de geboorteakte of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.


Instapdatum

Uw kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op één van de volgende instapdata naar de kleuterschool.
U kan de instapdatum voor uw kleuter zelf bepalen via onderstaande link:
Bereken de instapdatum voor je kleuter (vlaanderen.be)