Inschrijven

Aandachtspunten

 • Elk kind heeft het recht om ingeschreven te worden in een school naar keuze
 • Inschrijvingsregels gelden voor nieuwe inschrijvingen, niet voor de kinderen die al ingeschreven zijn
 • Elke school moet vooraf te kennen geven hoeveel kinderen er kunnen ingeschreven worden
 • De start van inschrijving is in overleg afgesproken
 • Er geldt voorrang voor:
  • broers en/of zussen (of kinderen die tot eenzelfde leefeenheid behoren) van kinderen die reeds in de school
  • kinderen van personeel verbonden aan de school
  • indicator- en niet-indicatorleerlingen (criteria: wel/niet recht op schooltoelage, moeder heeft wel/niet diploma secundair onderwijs)
   aan de hand van deze regel creëren we scholen met een sociale mix en meer gelijke verdeling over de scholen heen

Afspraken voor alle basisscholen van Diest.

De inschrijvingen starten op 19 maart 2018. Alle kindjes die geboren werden in 2016 kunnen ingeschreven worden, ook al kunnen ze niet meer instappen tijdens het schooljaar 2018-2019.
In alle Diestse basisscholen gelden de volgende afspraken voor inschrijvingen van kinderen (voor alle klassen en leerjaren):

 • Ma 19/03/2018 - Vr 30/03/2018: inschrijven broers & zussen
  • Vanaf 8u30 Diest
  • 17u00- 18u00 Deurne
 • Di 20/03 van 16u30-18u00  kijk- en infomoment voor instappers schooljaar 2018-2019 Diest
 • Za 21/04: kijk- en inschrijvingsmoment voor instappers schooljaar 2018-2019:
  • 9u00- 12u00 Diest
  • 14u00- 16u00 Deurne
    
 • Ma 14/05 start vrije inschrijvingen, enkel na afspraak

Tijdens de zomervakantie:

 • Ma 02/07 tem woe 04/07
   
 • Woe 22/08 tem 30/08

Bij de inschrijving dient u een officieel document voor te leggen, dat de identiteit van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont.
Dit kan o.a. aan de hand van de kids-id van uw kind, een reispas, het trouwboekje, een uittreksel uit de geboorteakte of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2018-2019 (voor kleuters tussen 2,5 - 3 jaar)

 • 3 september 2018 - geboren zijn ten laatste op 03/03/2016
 • 5 november 2018 - geboren zijn ten laatste op 05/05/2016
 • 7 januari 2019 - geboren zijn ten laatste op 07/07/2016
 • 1 februari 2019 - geboren zijn ten laatste op 01/08/2016
 • 11 maart 2019 - geboren zijn ten laatste op 11/09/2016
 • 23 april 2019 - geboren zijn ten laatste op 23/10/2016
 • 3 juni 2019 - geboren zijn ten laatste op 3/12/2016

      Kleuters geboren tussen 4 december 2016 en 31 december 2016 kunnen pas instappen op 2 september 2019 (maar wel reeds ingeschreven worden vanaf 19 maart 2018).

      Om de instapdatum voor uw kleuter te bepalen, klik hier.

 

OPGELET: INSCHRIJVINGEN GEBEUREN OP DE HOOFDCAMPUS.
KSD Sint-Jan, Peetersstraat 14, Diest