Inschrijven


Omwille van de coronacrisis is fysiek inschrijven nog niet mogelijk, daarom zijn we overgestapt op een digitaal inschrijvingssysteem.

Via de website www.naarschoolindiest.be/ en meer specifiek de link naarschoolinvlaanderen.be/ kan je nakijken waar er nog plaatsen vrij zijn.

Alvast welkom in onze school!

Aandachtspunten

 • Elk kind heeft het recht om ingeschreven te worden in een school naar keuze
 • Inschrijvingsregels gelden voor nieuwe inschrijvingen, niet voor de kinderen die al ingeschreven zijn
 • Elke school moet vooraf te kennen geven hoeveel kinderen er kunnen ingeschreven worden
 • De start van inschrijving is in overleg afgesproken
 • Er geldt voorrang voor:
  • broers en/of zussen (of kinderen die tot eenzelfde leefeenheid behoren) van kinderen die reeds in de school
  • kinderen van personeel verbonden aan de school
  • indicator- en niet-indicatorleerlingen (criteria: wel/niet recht op schooltoelage, moeder heeft wel/niet diploma secundair onderwijs)
   aan de hand van deze regel creëren we scholen met een sociale mix en meer gelijke verdeling over de scholen heen
 • Alle kindjes die geboren werden in 2017 kunnen ingeschreven worden, ook al kunnen ze niet meer instappen tijdens het schooljaar 2019-2020.
 • Bij de inschrijving dient u een officieel document voor te leggen, dat de identiteit van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont.
  Dit kan o.a. aan de hand van de kids-id van uw kind, een reispas, het trouwboekje, een uittreksel uit de geboorteakte of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.


INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2020-2021 (voor kleuters tussen 2,5 - 3 jaar)

 • 1 september 2020 - geboren zijn ten laatste op  2/03/2018
 • 9 november 2020 - geboren zijn ten laatste op  4/05/2018
 • 4 januari 2021  - geboren zijn ten laatste op  6/07/2018
 • 1 februari 2021 - geboren zijn ten laatste op 3/08/2018
 • 11 maart 2021 - geboren zijn ten laatste op  2/09/2018
 • 19 april 2021 - geboren zijn ten laatste op  20/10/2018
 • 17 mei  2021 - geboren zijn ten laatste op  25/11/2018

      Om de instapdatum voor uw kleuter te bepalen, klik hier.