Inschrijven

INSCHRIJVEN

Aandachtspunten

 • Elk kind heeft het recht om ingeschreven te worden in een school naar keuze
 • Inschrijvingsregels gelden voor nieuwe inschrijvingen, niet voor de kinderen die al ingeschreven zijn
 • Elke school moet vooraf te kennen geven hoeveel kinderen er kunnen ingeschreven worden
 • De start van inschrijving is in overleg afgesproken
 • Er geldt voorrang voor:
  • broers en/of zussen (of kinderen die tot eenzelfde leefeenheid behoren) van kinderen die reeds in de school
  • kinderen van personeel verbonden aan de school
  • indicator- en niet-indicatorleerlingen (criteria: wel/niet recht op schooltoelage, moeder heeft wel/niet diploma secundair onderwijs)
   aan de hand van deze regel creëren we scholen met een sociale mix en meer gelijke verdeling over de scholen heen

Inschrijvingsmomenten - Afspraken voor alle basisscholen van Diest.

De inschrijvingen starten op 25 maart 2019. Alle kindjes die geboren werden in 2017 kunnen ingeschreven worden, ook al kunnen ze niet meer instappen tijdens het schooljaar 2019-2020.
In alle Diestse basisscholen gelden de volgende afspraken voor inschrijvingen van kinderen (voor alle klassen en leerjaren):


Campus DIEST

 • van maandag 25 maart 2019 tot vrijdag 5 april 2019: inschrijvingen voor leerlingen van dezelfde leefeenheid en kinderen van personeelsleden
  (inschrijven tijdens de schooluren)
 • van zaterdag 27 april 2019 tot maandag 10 mei 2019: inschrijvingen indicator en niet-indicatorleerlingen
  Zaterdag 27 april tussen 09u00 en 12u00
  Nadien: na telefonische afspraak
 • vrije inschrijvingen vanaf maandag 13 mei 2019
  (na telefonische afspraak)

Campus DEURNE

 • van maandag 25 maart 2019 tot vrijdag 5 april 2019: inschrijvingen voor leerlingen van dezelfde leefeenheid en kinderen van personeelsleden
  (inschrijven na telefonische afspraak)
 • van zaterdag 27 april 2019 tot maandag 10 mei 2019: inschrijvingen indicator en niet-indicatorleerlingen
  Zaterdag 27 april tussen 14u00 en 15u30
  Nadien: na telefonische afspraak
 • vrije inschrijvingen vanaf maandag 13 mei 2019.
  (na telefonische afspraak)

Bij de inschrijving dient u een officieel document voor te leggen, dat de identiteit van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont.
Dit kan o.a. aan de hand van de kids-id van uw kind, een reispas, het trouwboekje, een uittreksel uit de geboorteakte of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.

Kennismakingsmomenten (er kan niet ingeschreven worden op deze dag)

Campus DIEST

 • dinsdag 26 maart tussen 16u30 en 18u30 info voor ouders die hun kind willen inschrijven in de school voor het schooljaar 2019-2020.

Campus DEURNE

 • zaterdag 27 april tussen 14u00 en 15u30

 

INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2019-2020 (voor kleuters tussen 2,5 - 3 jaar)

 • 2 september 2019 - geboren zijn ten laatste op  2/03/2017
 • 4 november 2019 - geboren zijn ten laatste op  4/05/2017
 • 6 januari 2020  - geboren zijn ten laatste op  6/07/2017
 • 3 februari 2020 - geboren zijn ten laatste op 3/08/2017
 • 2 maart 2020 - geboren zijn ten laatste op  2/09/2017
 • 20 april 2020 - geboren zijn ten laatste op  20/10/2017
 • 25 mei  2020 - geboren zijn ten laatste op  25/11/2017

      Kleuters geboren tussen 26 november 2017 en 31 december 2017 kunnen pas instappen op 1 september 2020 (maar wel reeds ingeschreven worden vanaf 25 maart 2019).

      Om de instapdatum voor uw kleuter te bepalen, klik hier.