Inschrijven

Bekijk hier het instructiefilmpje: hoe digitaal inschrijven? (Opnieuw mogelijk vanaf 18 augustus)

Omwille van de coronacrisis zal fysiek inschrijven niet mogelijk zijn tot eind augustus, daarom stappen we over op een digitaal inschrijvingssysteem. Digitaal inschrijven kan opnieuw vanaf 18 augustus via een link op deze site.

Via de website http://www.naarschoolindiest.be/ en meer specifiek de link: https://naarschoolinvlaanderen.be/ kan je nakijken waar er nog plaatsen vrij zijn.

Alvast welkom in onze school!

Aandachtspunten

 • Elk kind heeft het recht om ingeschreven te worden in een school naar keuze
 • Inschrijvingsregels gelden voor nieuwe inschrijvingen, niet voor de kinderen die al ingeschreven zijn
 • Elke school moet vooraf te kennen geven hoeveel kinderen er kunnen ingeschreven worden
 • De start van inschrijving is in overleg afgesproken
 • Er geldt voorrang voor:
  • broers en/of zussen (of kinderen die tot eenzelfde leefeenheid behoren) van kinderen die reeds in de school
  • kinderen van personeel verbonden aan de school
  • indicator- en niet-indicatorleerlingen (criteria: wel/niet recht op schooltoelage, moeder heeft wel/niet diploma secundair onderwijs)
   aan de hand van deze regel creëren we scholen met een sociale mix en meer gelijke verdeling over de scholen heen
 • Alle kindjes die geboren werden in 2017 kunnen ingeschreven worden, ook al kunnen ze niet meer instappen tijdens het schooljaar 2019-2020.
 • Bij de inschrijving dient u een officieel document voor te leggen, dat de identiteit van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont.
  Dit kan o.a. aan de hand van de kids-id van uw kind, een reispas, het trouwboekje, een uittreksel uit de geboorteakte of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.


INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2020-2021 (voor kleuters tussen 2,5 - 3 jaar)

 • 1 september 2020 - geboren zijn ten laatste op  2/03/2018
 • 9 november 2020 - geboren zijn ten laatste op  4/05/2018
 • 4 januari 2021  - geboren zijn ten laatste op  6/07/2018
 • 1 februari 2021 - geboren zijn ten laatste op 3/08/2018
 • 11 maart 2021 - geboren zijn ten laatste op  2/09/2018
 • 19 april 2021 - geboren zijn ten laatste op  20/10/2018
 • 17 mei  2021 - geboren zijn ten laatste op  25/11/2018

      Om de instapdatum voor uw kleuter te bepalen, klik hier.