Derde kleuterklas B

Geen buitengewone dingen doen maar het gewone op een buitengewone manier doen; dat is wat we elke dag als kleuterleidster in onze job zo goed mogelijk proberen te doen. Essentieel is dat we ons verplaatsen in de leefwereld van onze kleuters en samen met hen op stap gaan. Als zorgcoördinator besteed ik veel aandacht aan het welbevinden van onze kinderen. M’n streefdoel? Erop toezien dat onze kleuterklassen plekken zijn waar kinderen zich thuis voelen komen zoals schaapjes bij hun herder.

Julie Meunier

Juf derde kleuterklas 3KB
Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan!