Tweede leerjaar A

Als leerkracht wil ik leerlingen uiteraard iets bijbrengen. Dat gaat echter verder dan leren rekenen, lezen en schrijven. Ik wil hen ook een levensvisie meegeven. Belangrijk vind ik dat ze de vaardigheid ontwikkelen om met elkaar in dialoog te gaan en op een opbouwende manier te communiceren. Zo worden ze niet alleen mensen die allerlei kennis bezitten maar ook burgers die op een positieve manier samen leven.

Gino Van Uytsel

Meester tweede leerjaar 2A
Met elkaar communiceren is ook leren!