Vijfde leerjaar B

Ik wil mijn leerlingen niet alleen kennis bijbrengen. Ik wil hen ook leren ‘geven’. Waarom vind ik dat zo belangrijk? Contacten met andere mensen zijn een wisselwerking. Hoe jij je opstelt ten opzichte van de andere zal in grote mate hun reactie naar jou toe bepalen. Bovendien is ‘het beste van jezelf geven’ in onze moderne maatschappij absoluut noodzakelijk om samen tot sterke resultaten te komen.

Ann Vandevenne

Juf vijfde leerjaar 5B
Al wat je geeft, krijg je terug!