Zesde leerjaar B

Iedereen werkt op zijn tempo en volgens zijn kunnen. Daarom ben ik voorstander van groepswerk. Door leerlingen regelmatig in groepjes te laten werken, leren ze van elkaar en kan ik mijn aandacht toespitsen op de groepjes die mijn ondersteuning het meest nodig hebben. Als leerkracht wil ik mijn leerlingen natuurlijk kennis doorgeven maar ik wil hen ook waarden meegeven waarop ze later kunnen terugvallen.

Emma Lemmens

Juf zesde leerjaar 6B
Als je kan zijn wie je bent, kan je meer dan je denkt!