Vrije dagen

Vrije dagen Stin-Jan:

1ste trimester:
Fac. verlofdag: maandag 26 september 2022
Ped. studiedag (vrijaf voor de lln.): vrijdag 7 oktober 2022          Herfstvakantie: maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2022        Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022                                  Ped. studiedag (vrijaf voor de lln.): woensdag 20 november 2022    Kerstvakantie: maandag 26 december t.e.m. zondag 8 januari 2023

2de trimester:                                                              Ped. studiedag (vrijaf voor lln,): maandag 30 januari 2023                      Fac. verlofdag: vrijdag 10 februari 2023
Krokusvakantie: maandag 20 februari t.e.m. zondag 26 februari 2023      Paasvakantie: maandag 3 april t.e.m. zondag 16 april 2023

3de trimester:
Dag van de arbeid: maandag 1 mei 2023
O.H.-Hemelvaart: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023  Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023

Het schooljaar eindigt op vrijdag 30 juni 2023 om 11u30

Vrije dagen Deurne:

1ste trimester:
Ped. studiedag (vrijaf voor de lln.): vrijdag 7 oktober 2022         Herfstvakantie: maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2022        Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022                                  
Fac. verlofdag: woensdag 7 december 2022
Kerstvakantie: maandag 26 december t.e.m. zondag 8 januari 2023

2de trimester:
Fac. verlofdag: woensdag 25 januari 2023
Ped. studiedag (vrijaf voor de lln): maandag 30 januari 2023        Krokusvakantie: maandag 20 februari t.e.m. zondag 26 februari 2023        Ped. studiedag (vrijaf voor de lln.): woensdag 15 maart 2023          Paasvakantie: maandag 3 april t.e.m. zondag 16 april 2023

3de trimester:
Dag van de arbeid: maandag 1 mei 2023
O.H.-Hemelvaart: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023    Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023

Het schooljaar eindigt op vrijdag 30 juni 2023 om 11u30